:: EMPEROR SWORDS I dovoz čínských mečů

HanJian

Jméno: HanJian (Hanský válečný meč)
Cena:12 500,- Kč

Tento typ meče pochází z dinastie Han (2. století př.n. až 2. století n.l.). Meč je konstruován jako jednoruční s delším jílcem pro případnou podporu druhou rukou.